పంచాయతీ సెక్రెటరీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలు విడుదల

Appsc ps results


2019 ఏప్రిల్ లో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ సెక్రెటరీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలు appsc విడుదల చేసింది.

ఫలితాలు , కట్ ఆఫ్ మర్క్స్ జిల్లాల వారీగా నోట్ విడుదల చేసింది.

మీ మర్క్స్ మరియు కటాఫ్ మర్క్స్ తెలుసుకోడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Panchayat Secretary 2019 screening test results 

No comments:

Powered by Blogger.