కేరళ విపత్తు కు మీ వంతు సహాయం అందించే అవకాశం!సొంత లాభం కొంత మనకు,
పొరుగువానికి తొడుపడవోయ్!

దేశమంటే మట్టి కాదోయ్
దేశమంటే మనుషులోయ్!!

దేశం పై ప్రేమ అంటే వాట్సాప్ ల్లో ఫేసుబుక్ ల్లో ప్రొఫైల్ లు ,జెండా పాటలు ఇదే కాదు, సాటి రాష్ట్రాలు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నీ వంతు సహాయం కూడా దేశభక్తి అవుతుంది.

మీరు డొనేట్ చేసే విరాళం వివరం తో ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా కేరళ ప్రభుత్వం మీకు ఇస్తుంది.

డొనేట్ చేసి ఆదుకోండి ...  href="https://donation.cmdrf.kerala.gov.in/" target="_blank">Donate Now

2 comments:

  1. Salvehostel: We are offerings Girls PG in South Extension and South Delhi, fully furnished (air conditioned single/double rooms), open kitchen, free wifi.

    More updates about Girls PG in South Extension

    ReplyDelete
  2. AJ Wedding caterers Amritsar Proud to be recognized as one of the best Amritsar Catering service, we make your wedding special as our food taste, Call us today @ 7877340006 and book your wedding catering with us, click here Catering in Amritsar

    ReplyDelete

Powered by Blogger.